Εκχυλίσματα με CO2

Υπερκρίσιμη Εκχύλιση (SFE)
Η υπερκρίσιμη εκχύλιση είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη μέθοδος διαχωρισμού, χρησιμοποιώντας διαλύτες όπως το διοξείδιο του άνθρακα CO2 σε υπερκρίσιμες συνθήκες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πλήρη απομάκρυνση του CO2 από το εκχύλισμα, με μια απλή εκτόνωση σε ατμοσφαιρική πίεση. Ακριβή μέθοδος όμως τα συστατικά κρατούν όλες τις ιδιότητές τους σε συμπυκνωμένη μορφή.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.