ΠΕΡΛΕΣ ΘΥΜΑΡΙ ΘΟΥΓΙΑΝΟΛΗΣ / Perles de Thym ct thujanol / 60 πέρλες

35.70 

Τομέας εφαρμογής – FR Domaine d’application – EN Application domain

Φυσικές άμυνες – Κυκλοφορική άνεση – Défenses Naturelles – Confort Circulatoire – Natural Defenses – Circulatory Comforte

Προκατασκευασμένες μίνι κάψουλες ΒΙΟ με 100% αγνό και φυσικό αιθέριο έλαιο Θυμαριού Θουγιανόλης.
Πρακτικό μέγεθος. Ευκολία στην κατάποση. Ουδέτερη γεύση.  Είναι ένα μικρό, ξυλώδες θαμνώδες δέντρο, που φτάνει τα 40 εκατοστά σε ύψος. Έχει μικρά κυρτά φύλλα, με σκούρες πράσινες άκρες, τα οποία καλύπτονται με τρίχες και τριχώματα.
Ο χημικός πολυμορφισμός του Thymus vulgaris ξεκίνησε από τους Granger et al. το 1963. Μεταξύ 1971 και 1986, οι Passet, Granger και Vernet et al. προσδιόρισαν έξι χημειότυπους θυμαριού. Αυτοί είναι γερανιόλη, – τερπινεόλη, θουγιανόλη, λιναλοόλη, καρβακρόλη και θυμόλη.

“Mini-capsules BIO prédosées à l’huile essentielle 100% pure et naturelle de Thym ct Thujanol.
Format pratique. Facile à avaler. Goût neutre.  C’est un petit ligneux buissonnant, pouvant atteindre 40 cm de hauteur. Il possède de petites feuilles recourbées, aux bords de couleur vert foncé, qui sont recouvertes de poils et de trichomes.
Le polymorphisme chimique de Thymus vulgaris a été initié par Granger et al. en 1963. Entre 1971 et 1986, Passet, Granger et Vernet et al. identifient six chémotypes de thym; il s’agit du géraniol, de l’?-terpinéol, du thuyanol, du linalol, du carvacrol et du thymol.”

“Pre-dosed organic mini-capsules with 100% pure and natural essential oil of Thymy ct thujanol.
Practical size. Easy to swallow. Neutral taste.  It is a small, woody bushy tree, reaching 40 cm in height. It has small curved leaves, with dark green edges, which are covered with hairs and trichomes.
The chemical polymorphism of Thymus vulgaris was initiated by Granger et al. in 1963. Between 1971 and 1986, Passet, Granger and Vernet et al. identify six thyme chemotypes; these are geraniol, – terpineol, thuyanol, linalool, carvacrol and thymol.

Κωδικός προϊόντος: 14026 Κατηγορίες: , Ετικέτες: , , , ,

Περιγραφή

Δοσολογία

Από 12 ετών: 1 πέρλα στην αρχή ή κατά τη διάρκεια του γεύματος 1-3 φορές την ημέρα.
Για ενήλικες: 3 πέρλες στην αρχή ή κατά τη διάρκεια του γεύματος, 1 έως 2 φορές την ημέρα.
Να καταπίνεται με λίγο νερό. ”

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το αιθέριο έλαιο Θυμαριού Θουγιανόλης στον ιστότοπό μας.

Προφυλάξεις: Μακριά από μικρά παιδιά. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση. Μακριά από πηγές θερμότητας και φωτός. Αυτό το προϊόν δεν είναι φάρμακο. Δεν αντικαθιστά μια ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Μην το χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού και σε παιδιά κάτω των 12 ετών. Ζητήστε συμβουλές από επαγγελματία υγείας. Κρατήστε σε δροσερό και σκιερό μέρος.

Posologie

A partir de 12 ans, 1 perle au début ou pendant le repas 1 à 3 fois par jour. Pour l’adulte, 3 perles au début ou pendant le repas 1 à 2 fois par jour. A avaler avec un peu d’eau.
A avaler avec un peu d’eau.”
Précautions: Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose conseillée. Conserver à l’abri de toute source de chaleur et de la lumière. Ce produit n’est pas un médicament. Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement et chez l’enfant de moins de 12 ans. Demander conseil à un professionnel de la santé. A garder au frais.

Dosage

“From 12 years old: 1 pearl at the beginning or during the meal.
For adults: 1 beads at the start or during the meal, 1 to 2 times a day.
To be swallowed with a little water. “
Precautions: Keep out of the reach of young children. Do not exceed the recommended dose. Store away from any source of heat and light. This product is not a medication. Does not replace a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Do not use during pregnancy and breast-feeding and in children under 12 years old. Seek advice from a healthcare professional. Keep cool.

Σύνθεση / Composition

Thujanol 4
*Ingredient from organic farming (Certisys BE-BIO-01 control) – BIO means: from organic farming (Certisys BE-BIO-01 control).

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος